SOLTA komlosvanjeangst angst psycholoog psychologie psychotherapie cognitieve gedragstherapie groepspraktijk oudenaarde maarkedal etikhove nukerke schorisse ronse zingem gavere zwalm kluisbergen paniek piekeren trauma fobie dwang

Cognitieve gedragstherapie, speltherapie en Solti

Cognitieve gedragstherapie, wat is dat?

Cognitieve gedragstherapie is een veelgebruikte vorm van psychotherapie ontwikkeld door Aaron Beck en Albert Ellis. De voornaamste aanname binnen de cognitieve gedragstherapie is dat jouw gedragingen, emoties en algemene beleving of levenshouding sterk afhankelijk zijn van je cognities/gedachten. We hebben soms de neiging om gebeurtenissen en ervaringen op een negatieve of inefficiënte manier te interpreteren.
 

Een cognitieve gedragstherapeut, hoe werkt die?

VERKENNEN:

  • het concreet omschrijven van het probleemgedrag in het hier en nu
  • het meegeven van observatieopdrachten door middel van registratie- en huiswerkopdrachten (therapieboekje)
  • het analyseren van het probleemgedrag, hoe het wordt uitgelokt, maar vooral hoe het wordt in stand gehouden
SOLTA komlosvanjeangst angst psycholoog psychologie psychotherapie cognitieve gedragstherapie groepspraktijk oudenaarde maarkedal ronse zingem gavere zwalm kluisbergen
AANPAKKEN:
  • gedragsexperimenten
  • gestructureerd rollenspel
  • exposure-technieken
  • geleide fantasie
  • spelletjes gebaseerd op leertheoretische principes
  • technieken om cognities te veranderen en met emoties om te gaan
  • ontspanningsoefeningen enz…
De manier waarop we werken met de kinderen is zowel voor de therapeut als voor het kind duidelijk en overzichtelijk. De focus wordt vooral gelegd op het probleemoplossend vermogen van het kind zelf en de actieve rol die hij of zij daarbij speelt in zijn concrete situatie.

Is SPELtherapie ook gesprekstherapie?

SOLTA komlosvanjeangst angst psycholoog psychologie psychotherapie cognitieve gedragstherapie groepspraktijk oudenaarde maarkedal etikhove nukerke schorisse ronse zingem gavere zwalm kluisbergen paniek piekeren trauma fobie dwang
Het ZORGENmonster! Eén 'tik' op de neus en hij valt omver!
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen vanaf 3 jaar, waarbij spel wordt ingezet om een kind psychologisch te helpen. Het werken met spel geeft de mogelijkheid aan het kind om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Het helpt de kinderen om te begrijpen en onder woorden te brengen wat emotioneel moeilijk voor hen is. Ze leren om te vertellen wat ze denken, voelen en doen. Op die manier kunnen ze hun ervaringen en belevingen gaan delen met anderen. 
Het geeft ook de mogelijkheid aan de therapeut om het kind nieuwe ervaringen bij te brengen. Alsook om het kind sociaal, emotioneel en cognitief nieuwe inzichten en vaardigheden te laten verwerven. 

Wat doet de psycholoog of orthopedagoog
dan in SPELtherapie?

SOLTA komlosvanjeangst angst psycholoog psychologie psychotherapie cognitieve gedragstherapie groepspraktijk oudenaarde maarkedal ronse zingem gavere zwalm kluisbergen

Speltherapie start met spelobservatie. Hierin gaat de speltherapeut op zoek naar wat een kind bezighoudt: Wat het kind denkt, voelt en waarom het zich gedraagt zoals het zich gedraagt. De therapeut leert door middel van spel, gesprek, creatieve middelen, rollenspel,… het kind beter kennen en begrijpen en komt er op deze wijze achter wat het kind nodig heeft. Na, en soms tijdens de spelobservatie kiest de speltherapeut welke manier van werken het beste aansluit bij het kind. Sommige kinderen zijn gebaat met het uitspelen en verwerken van hun ervaringen. Bij andere kinderen sluit een directieve cognitieve gedragstherapie meer aan.   

Wie is SOLTI?

Solti is onze nieuwste aanwinst. Dit figuurtje is ontwikkeld om kindjes in de praktijk mee te helpen in het leren verkennen van de emoties en ervaringen. Doordat Solti ook zaken ervaart, wordt het gemakkelijker voor kindjes om over zaken te spreken. 

De 4 basisemoties

Solta Solti Blij komlosvanjeangst psycholoog kinderpsycholoog orthopedagoog Oudenaarde Maarkedal angst psychotherapeut

BLIJ

Solta Solti Bang komlosvanjeangst psycholoog kinderpsycholoog orthopedagoog Oudenaarde Maarkedal angst psychotherapeut

BANG

Solta Solti Verdriet komlosvanjeangst psycholoog kinderpsycholoog orthopedagoog Oudenaarde Maarkedal angst psychotherapeut

VERDRIETIG

Solta Solti Boos komlosvanjeangst psycholoog kinderpsycholoog orthopedagoog Oudenaarde Maarkedal angst psychotherapeut

BOOS

b b i