Christelijke mutualiteit

Voor kindergeld-gerechtigde jongeren

Per afspraak wordt maximum 50 procent van het sessiegeld terugbetaald, dit met een maximum van 30 euro per sessie. Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming is dit 75 procent en geldt een maximum van 45 euro per sessie.
Er worden momenteel maximaal twaalf sessies per persoon terugbetaald over de gehele levensloop. (m.a.w., éénmalig en dus niet per kalenderjaar).
Dit betreft dus maximaal 360 euro per jongere, of 540 euro bij een verhoogde tegemoetkoming.

Voor volwassenen

Per afspraak wordt 10 euro terugbetaald indien dit 50 procent of minder is dan het totaalbedrag per sessie. M.a.w., indien een sessie 16 euro zou kosten, bedraagt de terugbetaling slechts 8 euro. De terugbetaling bedraagt 15 euro (75 procent of minder van het totaal sessiebedrag) voor zij met een verhoogde tegemoetkoming.
Er worden momenteel maximaal twaalf sessies per lid over de gehele levensloop terugbetaald. Dit is dus maximaal 120 euro per volwassene, of 180 euro bij een verhoogde tegemoetkoming.

Voorwaarden

 • Lid zijn van CM
 • Je therapeut heeft een overeenkomst met CM. Dit kan je steeds navragen tijdens je sessie.
 • Je bent in het bezit van een doorverwijzingsbewijs of kan een doorverwijzingsbewijs bekomen.
 • Je wordt behandeld voor psychische stoornissen en/of aandoeningen.

Hoe word je terugbetaald?

Laat het ‘aanvraagformulier‘ door je psychotherapeut invullen, voeg je doorverwijzingsbewijs toe en breng beide samen binnen bij je lokale kantoor of stop ze in de juiste enveloppe in een brievenbus van CM.

Vlaams en neutraal ziekenfonds of VNZ

Voor jongeren tot en met 18 jaar

VNZ voorziet een terugbetaling van 10 euro per sessie met een maximum van 100 euro per jaar voor jongeren tot en met 18 jaar.

Voor volwassenen

Voor volwassenen (vanaf 19 jaar) wordt door het VNZ ook een terugbetaling van 10 euro per sessie voorzien, hier met een maximum van 50 euro per jaar.

Voorwaarden

 • Lid van VNZ
 • De begeleiding gebeurt door een psycholoog (master in de psychologie) of een orthopedagoog (master in de orthopedagogie)

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg VNZ een formulier ‘psychologische begeleiding’ of een eigen attest van de psycholoog of orthopedagoog. Dit kan via de post, een kantoor of een VNZ postbus.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen of NZV

Voor iedereen

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen voorziet een algemene terugbetaling, ongeacht je leeftijd, van 5 sessies per jaar voor een bedrag van €10 met een maximum van €50 per kalenderjaar.

Voorwaarden

 • Je bent lid van het NZV
 • De psycholoog waarbij je een afspraak maakt is lid van de psychologencommissie

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg NZV het ingevulde document psychotherapie. De terugbetaling wordt dan zo snel mogelijk gestort op het rekeningnummer dat bekend staat in je dossier.

 

BOND MOYSON Oost-Vlaanderen

Voor kindergeldgerechtigde jongeren

Je krijgt 50% van je totaal bedrag (tot maximaal 20 euro) per sessie terugbetaald, tot 12 sessies per jaar. M.a.w., tot 240 euro per jaar.

Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming, dan krijg je 25 euro per sessie terugbetaald.

Voor volwassenen

Je krijgt tot 10 euro (maximaal 50% van het totaalbedrag) per sessie terugbetaald, tot 12 sessies per jaar. M.a.w., maximaal 120 euro per jaar.

Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming, dan krijg je 15 euro per sessie terugbetaald.

Voorwaarden

 • Je bent aangesloten en hebt je lidgeld betaald
 • De therapie gebeurt bij een psychotherapeut die aangesloten is bij een beroepsvereniging erkend door het ziekenfonds.
 • Bijkomende voorwaarde voor terugbetaling bij kinderen: er is recht op kinderbijslag

Hoe word je terugbetaald?

Download het formulier ‘aanvullende voordelen psychotherapie’, laat dit invullen door je psychotherapeut en bezorg het ingevulde formulier aan je ziekenfonds via een kantoor of rode Bond Moyson postbus.

 

BOND MOYSON West-Vlaanderen

Voor jongeren tot en met 18 jaar

Er wordt een teugbetaling van 50% per sessie voorzien, met een plafondbedrag van 250 euro, dit éénmalig en dus niet per kalenderjaar.

Voorwaarden jongeren

 • Je bent 18 jaar of jonger
 • Je bent lid van het ziekenfonds en hebt je lidgeld betaald.
 • Er is een voorschrift van de arts.

Terugbetaling jongeren

Bezorg een ingevuld formulier ‘paramedische zorg’ plus je voorschrift van de arts aan het ziekenfonds.

Voor volwassenen vanaf 19 jaar

Er wordt een terugbetaling van 10 euro per sessie voorzien, met een maximumbedrag van 50 euro per kalenderjaar.

Voorwaarden

 • Je bent 19 of ouder
 • Je bent lid van het ziekenfonds en hebt je lidgeld betaald
 • Je hebt een voorschrift van de arts

Terugbetaling volwassenen

Bezorg een ingevuld formulier ‘psychotherapie’ plus je voorschrift van de arts aan het ziekenfonds.

UNIEK: Fit&wel-psychotherapeuten

Wanneer je aangesloten bent bij Bond Moyson West-Vlaanderen kan je ervoor kiezen om gebruik te maken van een psychotherapeut die samenwerkt met het ziekenfonds. Zo betaal je voor de eerste sessie maar 35 euro en voor verder sessie nooit meer dan 50 euro. 

 

De VoorZorg Antwerpen

Voor jongeren tot 18 jaar of indien kindergeldgerechtigd

Er wordt een terugbetaling van 15 euro voorzien per individuele sessie van minimaal 45 minuten, dit voor maximaal 6 sessies per kalenderjaar. Er wordt ook een terugbetaling van maximum 5 euro voorzien per sessie voor 12 groepssessies per kalenderjaar. Je krijgt in totaal maximum 90 euro terugbetaald per kalenderjaar.
Heb je recht of verhoogde tegemoetkoming dan krijg je maximum 30 euro per individuele sessie en 10 euro per groepssessie terugbetaald. De maxima aantal sessie blijven hetzelfde. De maximum terugbetaling per kalenderjaar bedraagt 180 euro.

Voor volwassenen

Je hebt recht op een terugbetaling van 10 euro per sessie voor maximum 12 sessies per kalenderjaar. M.a.w., een maximale terugbetaling van 120 euro per kalenderjaar.

Voorwaarden

 • Je bent lid van het ziekenfonds en hebt je lidgeld betaald
 • De begeleiding gebeurt door een psycholoog erkend door de psychologencommissie of door een psychotherapeut erkend door De VoorZorg.
 • Je geniet geen tegemoetkoming voor behandelingen tijdens een hospitalisatie of verblijf in een instelling voor gehandicapten.

Hoe word je terugbetaald?

Vul het ‘terugbetalingsformulier’ in en bezorg dit aan je ziekenfonds.

UNIEK: Well2Day

Wanneer je aangesloten bent bij De VoorZorg kan je ervoor kiezen om gebruik te maken van een psycholoog/psychotherapeut, pijnpsycholoog of seksuoloog die samenwerkt met het ziekenfonds. Zo betaal je maar 28 euro in plaats van 56 euro per sessie, dit voor maximum 12 sessies per jaar. Vanaf de 13de sessies word je korting kleiner.
De voorwaarden zijn zoals hierboven gesteld: je bent lid van het ziekenfonds en maakt gebruik van een zorgverlener in samenwerkingsverband met De VoorZorg. 

De VoorZorg Limburg

Voor jongeren tot en met 18 jaar

Er wordt enkel compensatie voorzien voor kinderen en jongeren. Zij krijgen tot 50% van het bedrag per sessie terugbetaald met een maximum van 30 euro, dit voor maximum 7 sessies (éénmalig).
Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming dan krijg je tot 75% per sessie terugbetaald, met een maximum van 45 euro. Het maximum aantal sessie blijft hetzelfde.

Voor volwassenen

De voorzorg Limburg voorziet geen terugbetaling voor psychotherapie voor volwassenen.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of jonger.
 • Je bent lid van het ziekenfonds.
 • Je psycholoog wordt erkend door De Voorzorg.

Hoe word je terugbetaald?

Haal een terugbetalingsattest op bij je mutualiteit en breng dit ingevuld terug.

 

Sociale mutualiteit van Brabant of FSMB

Voor jongeren en volwassenen

Er wordt voor iedereen een terugbetaling van 20 euro per sessie voorzien, voor maximaal 8 sessies. M.a.w., maximaal 160 euro per jaar.

Voorwaarden

 • Je bent aangesloten bij het ziekenfonds en hebt je lidgeld betaald
 • Je psycholoog wordt erkend door de psychologencommissie

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg een ingevuld ‘modelattest’ aan je ziekenfonds of bezorg hen een originele kwijting. 

Liberale Mutualiteit of LM

Voor kindergeldgerechtigde jongeren

Er is een terugbetaling van 20 euro per sessie voorzien. Daarnaast wordt ook 60% van de kostprijs van een mindfulness cursus terugbetaald. Er wordt maximum 120 euro per kalenderjaar terugbetaald.

Voor volwassenen

Per sessie wordt een bedrag van 10 euro terugbetaald en net zoals bij jongeren kan je genieten van een 60% terugbetaling van een mindfulness cursus. Er wordt maximum 60 euro per kalenderjaar terugbetaald.

Voorwaarden

 • Je psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie
 • Je psychotherapeut is opgenomen in de lijst van erkende psychotherapeuten van LM
 • De begeleiding gebeurt na een doorverwijzing door een arts

Hoe word je terugbetaald?

Voor een terugbetaling voor jongeren laat je het formulier ‘psychologische begeleiding jongeren (consultaties)’ of ‘psychologische begeleiding jongeren (mindfulness)’ invullen.
Voor een terugbetaling voor volwassenen laat je het formulier ‘psychologische begeleiding volwassenen (consultatie)’ of ‘psychologische begeleiding volwassenen (mindfulness)’ invullen. Bezorg het correcte ingevulde formulier aan je ziekenfonds.

Onafhankelijk Ziekenfonds of OZ

Voor jongeren tot en met 18 jaar

Een terugbetaling van 10 euro per sessie voor een maximum van 10 sessies per kalenderjaar is voorzien. M.a.w., tot 100 euro per jaar. Je kan deze tegemoetkoming gebruiken in het kader van ADHD, eetstoornissen (anorexia en boulemie), trauma’s (ongeval, verlies, incest, verkrachting), depressie, autisme, leerproblemen of angststoornissen en fobieën.

Voorwaarden jongeren

 • Je bent in orde met de bijdragen aanvullende diensten
 • Je bent 18 jaar of jonger
 • De behandeling gebeurt door een psycholoog of arts

Hoe word je terugbetaald?

Vraag een betalingsbewijs met vermelding van de behandelingsdatum aan de verstrekker of laat het formulier ‘tegemoetkoming psychotherapie’ invullen.

Voor volwassenen

Het Onafhankelijk Ziekenfonds heeft een eigen OZ luisterlijn. Deze is bereikbaar op het nummer 0800 84 84 5 of via chat met de app iConnectYou van 8u tot 21u en kent geen wachttijden. Via deze lijn heb je recht op 5 gratis gesprekken.

Bij je eerste gesprek word je doorverwezen naar de hulpverlener die jou het best kan bijstaan. Daarna spreek je steeds met dezelfde hulpverlener, tenzij je er zelf voor kiest om met iemand anders te spreken. De hulpverleners kunnen je ook doorverwijzen naar een psycholoog of psychotherapeut voor een face-to-face gesprek. Meer informatie kan je terugvinden op de website van OZ.

Verder wordt geen standaard terugbetaling voorzien. Je kan er wel voor kiezen je aan te sluiten bij het Medicalia plan van OZ. Dit geeft recht op een terugbetaling van 75% van het betaalde bedrag. Per jaar heb je recht op een maximum terugbetaling van 600 euro.

 

Partena Ziekenfonds

Voor jongeren tot en met 18 jaar met recht op kinderbijslag

Een terugbetaling van 20 euro per sessie voor een maximum van 6 sessies per kalenderjaar is voorzien. M.a.w., tot 120 euro per jaar. Er is geen beperking op basis van een bepaalde aandoening.

Voorwaarden jongeren

 • Je bent in orde met de bijdragen aanvullende diensten
 • Je bent 18 jaar of jonger en hebt recht op kinderbijslag
 • De behandeling gebeurt door een psycholoog of psychotherapeut binnen België of zijn buurlanden

Voor personen met een chronische aandoening (geen leeftijdsbeperking)

Een terugbetaling van 20 euro per sessie voor een maximum van 12 sessies per kalenderjaar is voorzien. M.a.w., tot 240 euro per jaar. De lijst met chronische aandoeningen die in aanmerking komen kan je hier terugvinden

Voorwaarden personen met een chronische aandoening

 • Je bent in orde met de bijdragen aanvullende diensten
 • Je bent in behandeling voor één van de aandoeningen die hier vermeld staan
 • De behandeling gebeurt door een psycholoog of psychotherapeut binnen België of zijn buurlanden

Hoe word je terugbetaald?

Vraag een betalingsbewijs met vermelding van de behandelingsdatum aan de verstrekker en/of laat het formulier ‘terugbetaling psychotherapie’ invullen. Bezorg het aan Partena met je smartphone of via het Onlinekantoor (hierbij is geen kleefzegel nodig) of bezorg het aan Partena via de post vergezeld van een kleefzegel. Kadert je therapie in de behandeling van een chronische aandoening, voeg dan ook een medisch attest toe. Het terugbetaalde bedrag wordt op je rekening gestort.

Voor volwassenen

Voor volwassenen zonder chronische aandoening wordt geen standaard terugbetaling voorzien. Je kan er wel voor kiezen je aan te sluiten bij het Medicalia plan van Partena. Dit geeft recht op een terugbetaling van 75% van het betaalde bedrag. Per jaar heb je recht op een maximum terugbetaling van 600 euro.

 

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsuitkering of HZIV

Het HZIV voorziet geen terugbetaling voor psychotherapie.

Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail of Railcare

 

Voor jongeren tot en met 25 jaar

Voor jongeren tot en met 25 jaar wordt een terugbetaling van 75% van het sessiebedrag voorzien met een max. van 15 euro. Voor leden met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de terugbetaling 90% van het bedrag (max. 18 euro). Het aantal sessies is onbeperkt in aantal maar wel in tijd. Je geniet van een terugbetaling gedurende twee jaar.

Voor volwassenen

Voor volwassenen wordt geen terugbetaling voorzien.

Voorwaarden

 • Je bent in behandeling bij een erkend psycholoog
 • De behandeling werd aangegaan na een doorverwijzing van een arts

Hoe word je terugbetaald?

Bezorg het voorschrift van de arts en je betalingsbewijs van je psycholoog aan het ziekenfonds

terug naar hoofdpagina

b b i